Tumblr Mouse Cursors
Do I Wanna Know ?

Do I Wanna Know ?

Deniz / 16 / İzmir

(via kalbiminagrilari)

(via seviyorumsenihabersiz)

ve belki bir gün bir sahil kenarında başımı omzuna yaslarım, sonra geçer her şey.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter